Bokslut

Bokslutsperioden har dragit igång!

Vi arbetar just nu med bokslut för våra föreningar. Tillsammans med styrelsen tar vi fram en tidsplan där vi planerar för bokslut, årsredovisning och revision så att allt är klart i god tid inför föreningens årsstämma.

Har du som styrelsemedlem frågor om föreningens bokslut, tveka inte att kontakta oss!

Lyssna gärna på vår härliga bokslutslista på Spotify Rådrums Bokslutslista!

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer