Dags att deklarera

Den 2 maj skall inkomstdeklarationerna vara Skatteverket tillhanda!

Skatteverket har sänt ut inkomstdeklarationsblanketter i början på 2012. Eftersom vi hjälper föreningarna med att deklarera är vårt önskemål att blanketten är signerad innan den sänds till oss. 

När deklarationen är klar och inskickad kommer en kopia att sändas till styrelsen.

I de fall blanketten är osignerad kommer vi kontrollera att uppgifterna stämmer, när det skett kommer vi sända originalet till föreningens styrelse som efter signering sänder blanketten till Skatteverket.

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer