Lägenhetsnumrering från Lantmäteriet

Sverige får ett nytt folkbokföringsregister.

En ny lägenhetsnumrering har under en tid tillbaka arbetats fram av Lantmäteriet. Den främsta anledningen är att det ska finnas ett centralt folkbokföringsregister där nummer och adress tillsammans bildar varje lägenhets identitet. Det finns inte några krav enligt lagen om lägenhetsregister att de befintliga lägenhetsbeteckningarna ska ersättas med lägenhetsregistrets nummer. För andra ändamål än lägenhetsregistret kan därför en förening fortsätta att använda de befintliga lägenhetsbeteckningarna.

Vi rekommenderar därför att föreningarna behåller den befintliga lägenhetsnumreringen inom den egna förvaltningen för att underlätta hanteringen av pantbrev och överlåtelser mm. När ni fått er underrättelse med beslut om lägenhetsnumrering från lantmäteriet så är vi tacksamma om ni skickar en kopia till oss för registrering i vårt fastighetssystem. Den nya numreringen skall enligt bestämmelserna anslås på väl synlig plats i föreningens byggnad.

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer