Nya skatteregler

Enligt dom i högsta förvaltningsdomstolen 29 december 2010 har reglerna kring beskattning av ränteintäkter för privatbostadsföretag förändrats.

Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av till den del de hör till föreningens fastighet. Domen gäller retroaktivt från inkomståret 2007.

Vi hjälper er gärna med att upprätta en omprövning för aktuella år. Kontakta oss gärna för mer information.

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer