Nytt IT-System

Implementering av nytt IT-system pågår.

I augusti 2010 påbörjades upphandlingen av ett nytt IT-System och i april 2011 tecknades avtal med 3L System Group. Målet med det nya systemet är att skapa en modern och långsiktig systemmiljö som kvalitetssäkrar och effektiviserar företagets processer samt ger bättre kundstöd i form av webbportal, elektronisk fakturahantering m.m.

För en trygg och säker IT-miljö har vi valt att placera hård- och mjukvara hos Zon 56. Drifthallen har ett mycket gott skalskydd med väggar i betong och ingjuten stålplåt. Lagring av data sker på två geografiskt skilda platser.

Projektet har påbörjats och implementering fortlöper under hösten 2011.

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer