Vid överlåtelse och pantsättning

Överlåtelse

Om du skall överlåta din lägenhet genom försäljning med hjälp av en mäklare bistår de er med att upprätta det skriftliga överlåtelseavtal som krävs för detta.

För överlåtelser utan mäklare finns färdiga mallar för överlåtelseavtal att köpa, exempelvis i bokhandeln. Notera att alla typer av överlåtelser som t.ex. gåva, försäljning och arvsskifte måste godkännas och registreras i föreningens lägenhetsförteckning, även då det rör andelar inom familjen. Upprätta en ansökan om inträde/utträde av medlem i förening och bifoga med avtalet innan det skickas till föreningens styrelse för godkännande.

Tänk på att övriga hyresavtal som t.ex. garage inte avslutas automatisk när du överlåtit din bostadsrätt. Avtalen hanteras i de flesta fall separat och aktuellt hyresavtal ska sägas upp hos styrelsen. För mer information, kontakta styrelsen i din förening.

Har du överlåtit en bostadsrätt eller andel av bostadsrätt ska du deklarera detta efterföljande år. Inför din deklaration erhåller du en kontrolluppgift med uppgifter som också skickats till Skatteverket. Tänk på att överlåtelsen styrs av kontraktsdatum och inte datum för tillträdet.

Överlåtelseavgift

Vid överlåtelse av bostadsrätt tas i regel en administrativ avgift ut i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om det är köparen eller säljaren som belastas med avgiften. Avgiften är normalt 2,5% av prisbasbeloppet.

Pantsättningsavgift

Om du tagit upp nya eller omförhandlat dina lån och pantsatt din lägenhet tar föreningen i regel ut en administrativ avgift i enlighet med föreningens stadgar. Avgiften är normalt 1% av prisbasbeloppet.

För dig som är...

Styrelsemedlem

Som styrelsemedlem har du ett ansvarsfullt uppdrag. Vi hjälper dig att förvalta ditt förtroende och skapar mer tid för annat.

Läs mer

Medlem i föreningen

Till dig som bor i en förening vi förvaltar. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer

Fastighetsmäklare

Är du fastighetsmäklare och har uppdraget att förmedla en lägenhet i någon av våra föreningar är du välkommen att beställa mäklarbild, årsredovisning etc. 

Läs mer

Blivande kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer