Folkbokföring/Lantmäteriet

Lantmäteriet upprättade under 2010 ett register över folkbokföringsadresser i hela landet. Anledningen är att det ska finnas ett centralt folkbokföringsregister där nummer och adress tillsammans bildar varje lägenhets identitet.

Lantmäteriets lägenhetsnummer ska inte förväxlas med den lägenhetsförteckning som en bostadsrättsförening ska föra. I de allra flesta fall används lägenhetsnumret från föreningens lägenhetsförteckning även fortsättningsvis i den interna förvaltningen, vid pantsättning, överlåtelser och liknande, helt enligt Lantmäteriets egna rekommendationer. Läs mer om folkbokföringsregistret här. 

Folkbokföringsnumret bör tydligt anslås i trapphuset eller på varje lägenhetsdörr.

För dig som är...

Styrelsemedlem

Som styrelsemedlem har du ett ansvarsfullt uppdrag. Vi hjälper dig att förvalta ditt förtroende och skapar mer tid för annat.

Läs mer

Medlem i föreningen

Till dig som bor i en förening vi förvaltar. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer

Fastighetsmäklare

Är du fastighetsmäklare och har uppdraget att förmedla en lägenhet i någon av våra föreningar är du välkommen att beställa mäklarbild, årsredovisning etc. 

Läs mer

Blivande kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer