Lägenhetsförteckning

Uppdraget att sköta föreningens lägenhetsförteckning innebär i korthet registrering av överlåtelseuppgifter samt notering av pantsättningar, s.k. denuntiationer. Förteckningen uppdateras dagligen och förs i både fysisk och elektronisk form. Kontrolluppgifter på överlåtelser som skett under det gångna året levereras till de som överlåtit samt till Skatteverket efter årets slut.

Vid överlåtelser 

När en överlåtelse har ägt rum behöver föreningens styrelse godkänna ansökan om in- och utträde i enlighet med föreningens uppsatta policy, exempelvis genom bedömning av kreditupplysning. Ansökan om in- och utträde undertecknas i 4 exemplar och skickas in till Rådrum tillsammans med aktuellt överlåtelseavtal i original. Vi registrerar sedan överlåtelsen och returnerar mäklarens handlingar. 

Vid pantsättning 

När en medlem belånar och pantsätter sin lägenhet skickas pantsättningshandlingarna direkt vidare till oss för registrering i förteckningen. Vi kontrollerar och noterar gällande pantsättningar, undertecknar enligt fullmakt och returnerar bankens exemplar.   

För att underlätta hanteringen för ovanstående rutiner så är vi mycket tacksamma om ni kan hjälpa oss genom att bifoga det adresserade svarskuvert som ofta följer med från banker och mäklare.

För dig som är...

Styrelsemedlem

Som styrelsemedlem har du ett ansvarsfullt uppdrag. Vi hjälper dig att förvalta ditt förtroende och skapar mer tid för annat.

Läs mer

Medlem i föreningen

Till dig som bor i en förening vi förvaltar. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer

Fastighetsmäklare

Är du fastighetsmäklare och har uppdraget att förmedla en lägenhet i någon av våra föreningar är du välkommen att beställa mäklarbild, årsredovisning etc. 

Läs mer

Blivande kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer