Avgifter & hyror

Vi debiterar och aviserar era avgifter och hyror.

Avgifts- och hyresavier distribueras kvartalsvis till föreningens medlemmar och hyresgäster. Det finns olika sätt att ta emot och betala sin avi på. Läs mer om avityper och betalningssätt här.

Kravrutin med utskick av påminnelseavier och sammandrag till föreningens styrelse sker månadsvis. Om en medlem som pantsatt sin bostadsrätt har förfallna avgifter underättas också medlemmens borgenärer enligt gällande regler.

Tjänsterna ingår i basavtalet.

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Tydligt, öppet, långsiktigt och personligt.

Läs mer

Fastighetsservice

Löpande avtal eller per timme!

Läs mer

Bli kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer