Elektroniska tjänster

Attestera leverantörsfakturor elektroniskt och få tillgång till era rapporter och listor via föreningens webbportal.

Elektronisk fakturahantering innebär att föreningens leverantörsfakturor adresseras direkt till Rådrums underleverantör. Där prepareras, scannas, tolkas och verifieras dokumenten innan de levereras med fil till Rådrum för kontering. Därefter finns de tillgängliga för elektronisk attest hos styrelsen, fakturan betalas sedan på förfallodagen. I tjänsten ingår även säkerhetsklassad arkivering enligt gällande regelverk med efterkommande säker destruering.

Genom webbportalen har styrelsen alltid tillgång till föreningens rapporter, som resultat- och balansräkning, kravlista, medlemsförteckning, röstlängd och huvudbok mm. Rapporterna skapas i ett snyggt och lättförståeligt gränssnitt och ger möjlighet till utskrift i Pdf och Excel.

Tillgängligt, enkelt och tidsoptimerat.

  • Slut på manuell hantering av leverantörsfakturor. 
  • Attestera via webben var du än befinner dig.
  • Tryggt och säkert med personlig inloggning.
  • Enkel tillgång till rapporter, listor samt historiska fakturor dygnet runt.
  • Besparingar i form av tid, porto kuvert mm.
  • Vi tar hand om hela anslutningsprocessen.

Listan på fördelar kan göras lång och vi är övertygade om att ovanstående tjänster skapar ett enklare, roligare och mer effektivt styrelsearbete. Framförallt sparar detta väldigt mycket tid för er som styrelsemedlemmar.

Har ni inte anslutit er? Kontakta oss för mer information samt en offert.

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Tydligt, öppet, långsiktigt och personligt.

Läs mer

Fastighetsservice

Löpande avtal eller per timme!

Läs mer

Bli kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer