Lägenhetsförteckning

En bostadsrättsförening har skyldighet att föra lägenhetsförteckning, det är styrelsen som är ålagd denna skyldighet.

Enligt lagen ska lägenhetsförteckningen för varje lägenhet ange lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen, samt dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen. Förteckningen ska även ange bostadsrättshavarens namn, samt insatsen för bostadsrätten.

Uppgifterna ska genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, ska detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt ska en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt. Dagen för anteckningen ska även anges.

Låt oss hjälpa er

Vi avlastar gärna styrelsen med att hantera lägenhetsförteckningen som uppdateras dagligen och förs i både fysisk och elektronisk form. Kontrolluppgifter på överlåtelser som skett under det gångna året levereras till de som överlåtit samt till Skatteverket efter årets slut. Läs mer om rutinerna kring överlåtelse och pantsättning här.

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Tydligt, öppet, långsiktigt och personligt.

Läs mer

Fastighetsservice

Löpande avtal eller per timme!

Läs mer

Bli kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer