Redovisning

Löpande bokföring, leverantörsfakturahantering och rapportering.

Vi tar hand om er löpande bokföring, betalar era leverantörsfakturor samt rapporterar föreningens ekonomiska resultat och ställning till styrelsen.

Vår tjänst innefattar även att ta fram ett budgetförslag, samt upprätta bokslut och årsredovisning. Rapporterna arbetas fram i samråd med föreningens styrelse.

Tjänsterna ingår i basavtalet.

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Tydligt, öppet, långsiktigt och personligt.

Läs mer

Fastighetsservice

Löpande avtal eller per timme!

Läs mer

Bli kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer