Brandskydd

Ett effektivt brandskydd är inte bara en självklarhet, det är också något som lagen kräver. Bostadsrättsföreningen ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) med regelbundna kontroller och noggrann dokumentation av fastighetens brandskydd.

Rådrum har ett samarbete med Brandskyddspartner i Stockholm som erbjuder alla våra kunder en kostnadsfri brandskyddsbesiktning för att se över brandskyddet i fastigheten. Utöver det har ni även ett förmånligt pris på SBA samt ett brett utbud av utrustning och brandskyddsrelaterade tjänster.

Här kan du läsa mer om Brandskyddspartner och deras tjänster.

Våra tjänster

Ekonomisk förvaltning

Tydligt, öppet, långsiktigt och personligt.

Läs mer

Fastighetsservice

Löpande avtal eller per timme!

Läs mer

Bli kund

Det är enkelt att bli kund hos oss, våra inarbetade rutiner borgar för en smidig och trygg övergång.

Läs mer

Styrelserum

Vår uppgift är att avlasta och förenkla vardagen för våra kontaktpersoner i styrelsen och här erbjuder vi ett lättöverskådligt digitalt arkiv med många inbyggda funktioner. Ni kan enkelt och effektivt samla och hålla god ordning på era avtal, åtaganden och andra viktiga dokument.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Begränsa styrelsens leverantörskontakter och låt Rådrum ta ett större ansvar för er förening. Vi erbjuder fastighetsskötsel efter era önskemål och ser till att er byggnad bibehåller ett bra skick genom vårt samarbete.

Läs mer